Het landgoed

Het landgoed

Kaart uit 1880

Een afgelegen landweg, hoofdzakelijk gebruikt door wandelaars van het Pieterpad en fietsers, voert langs onze boerderij. Tussen de weilanden, verscholen achter houtwallen en vruchtbomen, ligt Landgoed Helderboom dat dateert uit 1935. De acht hectare grond bij het huis grenst aan landgoed ’t Zelle en aan een natuurgebied van Het Geldersch Landschap. Een prachtige plek om te wonen. De natuurlijke plattelandssfeer is zowel binnen als buiten het landgoed te vinden.

De naam Helderboom was al bekend begin 1700 en waarschijnlijk hoorde de boerderij bij het landgoed ’t Zelle. Hoe de naam Helderboom is ontstaan? “Helder” is een oud Duits woord voor hoogteverschil. Vroeger was het hier in het gebied heel nat en moerassig, maar de boerderij Helderboom stond op een hoge plek (enk of es genaamd), zodoende het hoogteverschil. “Boom” is afgeleid van slagboom en heeft dus met grens te maken: de grens van Vorden en Hengelo. Nu ligt boerderij Helderboom in de EHS (ecologische hoofdstructuur). Het doel van de ecologische hoofdstructuur is om te komen tot duurzame populaties van kwetsbare planten en diersoorten.